Stowarzyszenie

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Krzysztof Polechoński – Prezes Zarządu
Ireneusz Dworkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Paweł Wacławik – Członek Zarządu
Krystian Zarzecki – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Jerzy Kozioł – Przewodniczący Komisji
Anna Zawada – Członek Komisji
Agnieszka Trela – Członek Komisji

DANE KONTAKTOWE
SPR STAL MIELEC
Ul. Solskiego 1
39-300 Mielec

Telefon: +48 17 773 92 35
e-mail: klub@sprstal.mielec.pl

STATUT SPR Stal Mielec 2017 – wersja ostateczna

Zawiadomienie

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec o uzupełnienie swoich danych (numer telefonu, email, adres do korespondencji).

Można tego dokonywać poprzez kontakt telefoniczny lub też mailowy.
telefon: +48 17 773 92 35
e-mail: klub@sprstal.mielec.pl

Zarząd Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec informuje o wprowadzeniu składek członkowskich na rok 2018 w wysokości 20 zł miesięcznie.

Wpłat dokonywać można osobiście w siedzibie klubu przy ulicy Solskiego 1. lub przelewem bankowym.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec
Ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
nr konta: 15 1020 4913 0000 9402 0143 3069

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Zarząd klubu SPR Stal Mielec informuje o Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec, które odbędzie się dnia 8. czerwca 2018 o godzinie 18:30 – I termin oraz 19:00 – II termin w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 08.06.2018 rok

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybory przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
6. Rozpatrzenie odwołań o wykluczeniu z grona członków SPR Stal Mielec.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań punkt 6, 7, 8
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
12. Wybory do Zarządu.
13. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
14. Ogłoszenie wyników.
15. Dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

'